I 2013 blev, Center For Elevrådgivning (CFE), der skal drive Elevtelefonen, oprettet af Danske Skoleelever. Midlerne til elevrådgivningen blev afsat i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2013 mellem Enhedslisten og regeringen. Med DSEs store erfaring på skole-elevområdet og elev til elev-rådgivningen ønsker vi, at dette center skal være et sted, hvor skoleelever i Danmark kan søge hen, når de står i situationer, de ikke kan overskue og blot har brug for vejledning.

Formålet med Danske Skoleelevers Center For Elevrådgivningen er, at eleverne skal kunne søge råd til at løse større og mindre problemer i forbindelse med deres skolegang.

Centret ønsker derfor at yde den bedste rådgivning til skoleelever og vejlede om alt der sker, fra de går ind på skolens område om morgenen, til de forlader det om eftermiddagen. Med Elevtelefonens oprettelse er det vores store ønske at sikre den bedst mulige betjening af de henvendelser vi modtager. Her tænker vi både på de konkrete henvendelser, men også sikre en kvalificering af de unge frivillige rådgivere, som skal tage imod opkald og lignende.

Elevtelefonen og videnscenter

Center For Elevrådgivning ønsker, foruden at yde den bedste rådgivning til de danske skoleelever, også at indsamle viden omkring emner og problemstillinger på skoleområdet. Derfor arbejder CFE inden for to overordnede områder:

  • Det primære område ligger hos Elevtelefonen som yder rådgivning via telefon, chat og mail.
  • Det sekundære område er et videns- og formidlingscenter. Her vil CFE, på baggrund af de mange henvendelser, samle viden og udgive notater og artikler om eksempelvis givende forhold ved afgangsprøve-klager eller andre emner og temaer på skoleområdet og sager som Elevtelefonen modtager. For at udbrede kendskabet til CFEs arbejde og vidensindsamling, vil der blive udarbejdet nyhedsbreve. Nyhedsbrevene vil udkomme et par gange hvert halve skoleår og blandt andet blive bragt på vores hjemmeside. Indholdet vil bære præg af de problemstillinger, emner og temaer Elevrådgivningen har modtaget. Her udarbejdes der generelle artikler, som tager fat på de mange problemstillinger, hvor CFE giver bud på, hvordan skolen kan tage fat på problemstillingerne og det videre arbejde.

Læs mere om Center For Elevrådgivning – Elevtelefonen

Vil du vide mere om Elevtelefonens historie, hvad eleverne henvender sig om og meget mere, så kan du finde det i den årlige statusrapport. Læs den seneste statusrapport her: Statusrapport for 2017

DSEs overordnede værdier for rådgivningen

  • For DSE er der vigtigt at alle elever oplever at CFE er kvalificeret, professionel og engageret.
  • For DSE er der vigtigt at alle organisationens frivillige rådgivere oplever at have den fornødne uddannelse og kompetencer til at kunne give den allerbedste rådgivning.
  • For DSE er det vigtigt at vi hjælper alle, der kontakter CFE og Elevtelefonen. Ligger emnet udenfor vores rådgivningsområder, så hjælper vi med at finde den rette rådgivning.