Har du lige fået en helt ny klasse, eller har din klasse brug for at blive rystet sammen? Et stærkt klassefællesskab er afgørende for læring, trivsel og inklusion. Derfor tilbyder Center for Elevrådgivning workshops i hvordan, I skaber gode rammer for et godt inkluderende klassemiljø.

Center for Elevrådgivning har de sidste år haft et tilbud til alle danske grundskoler, hvor man som klasselærer kunne booke en fællesskabsdag, hvor vi giver eleverne værktøjer til at skabe bedre klassemiljøer.

Covid-19 har haft negativ effekt på trivsel i grundskolen generelt og dette har også sat sit aftryk ude i det enkelte klasselokale. Som en del af vores nye trivselsambassadør indsats tilbyder vi derfor nu to forskellige fællesskabspakker.

Har du lige fået en helt ny klasseeller har klasen brug for at blive rystet sammen? 

Center for Elevrådgivning tilbyder alle danske grundskolers klasser en trivselsdag, hvor vi giver eleverne værktøjer til at skabe et bedre klassemiljø 

To forskellige fællesskabsdage:

Nedenfor kan du se de to fællesskabsdage, som alle har fokus på fællesskab og det gode klassemiljø. Under hvert forløb kan I se forløbets opbygning og omfang.

De to pakker adskiller sig fra hinanden i forhold til deres varighed og omfang:

Programmet for dagen:

Fællesskabsdag 1:

Varighed: 2 x 45 min
Dette forløb er inddelt i tre områder:

 • Fællesskab
 • Inklusion
 • Klassetrivsel

Kl. 9-12

Det gode klassemiljø-kursus

Dagen starter ud med et klassemiljø-kursus, holdt af en af vores dygtige sekretariatsfrivillige.

‘Det gode klassemiljø’ kursus sætter fokus på klassens fællesskab. Eleverne skal lave fælles regler for klassen, som de ved, de kan overholde. Der vil også være tid til en god snak omkring mobning, og hvordan man som klasse forhindrer mobning. 

Fællesskabsdag 2:

Tid: 3 x 45 min
Opbygning:

 • Fællesskab
 • Inklusion
 • Klassetrivsel
 • Klassemiddag
 • Klassemiljø

Kl. 12-13

Klassemiddag 

Eleverne spiser deres madpakker sammen. Under frokostpausen skal eleverne lave forskellige selskabslege, for at styrke fællesskabet.  

Kl. 13-14

Teambuilding  

Efter frokostpausen skal eleverne igennem nogle teambuildings-øvelser, der skal være med til at styrke klassens fællesskab. Den sidste del af dagen kan afholdes af lærerne, hvis det ønskes.   

Kurset er GRATIS, men skolen skal selv have til rådighed:

 • Smartboard m. stik til computer
 • Papir
 • Skriveredskaber
 • Sakse

Mere info ift. materialer til Teambuilding-øvelserne findes ved booking af Trivselsdagen, ift. hvilke øvelser der vælges ud fra klassetrinnet. 

Kurset er GRATIS, men skolen skal selv have til rådighed:

 • Smartboard m. stik til computer
 • Tallerkner
 • Glas og bestik (valgfri)
 • Bordlys (valgfri)
 • Borddug (valgfri)
 • Sakse

Mere info ift. materialer til Teambuilding-øvelserne findes ved booking af Trivselsdagen, ift. hvilke øvelser der vælges ud fra klassetrinnet. 

Ønsker I at booke en fællesskabsdag, eller hvis I har spørgsmål, skal I kontakte Thilde Meldgaard på enten mail eller tlf. nummer:

Ønsker I at booke en trivselsdag, eller hvis I har spørgsmål, skal I kontakte Sarah Lyng på enten mail eller tlf. nummer: