I skolen tilbringer man som elev rigtig mange timer sammen med sin lærer, hvilket kan være på både godt og ondt.

Man kan som elev opleve udfordringer i relationen med sin lærer – er det noget I oplever i din klasse? Ring til Elevtelefonen og få konstruktive råd til at løse jeres konflikter.

Baggrund

Vi modtager ofte henvendelser, der drejer sig om den ene eller anden slags udfordringer med det forhold elever og lærere har. Det kan være elever, der føler sig særligt forfulgt. Eller elever, der har fået en dårligere karakter end de mener, at de fortjener. Og et utal af andre ting. Lærere og elever har selvsagt to forskellige funktioner i skolen, hvorfor der kan opstå konflikter. Dog er det utroligt vigtigt, at man får løst konflikterne konstruktivt og hurtigt – for i skolen skal lærere og elever ikke modarbejde hinanden, men derimod samarbejde om læringen.

Hos Danske Skoleelever har vi gjort os mange tanker om hvad en god lærer, og ikke mindst en god undervisning er. Det vil vi meget gerne også rådgive jer omkring, så I kan komme med konstruktive inputs til jeres lærer. For os er det altid vigtigt at lægge vægt på konstruktiviteten i tilgangen til at løse udfordringer, og dette er ingen undtagelse. En anden vigtig del af vores rådgivning, baserer sig også på tanken om elevernes ansvar. De fleste vanskeligheder der er mellem lærere og elever, bygger på miskommunikation og frustrationer, og her har begge parter ansvar for at være en del af løsningen. Læreren bærer dog et ekstra stort ansvar i og med han eller hun er voksen og burde være bedre rustet indenfor relationsarbejdet i kraft af sin erfaring og sin uddannelse.

Viden på området

Forskning indenfor lærer-elev-relationer, viser at forholdet mellem elever og lærere er altafgørende for klassens trivsel og læring. Det siger måske langt hen ad vejen sig selv, men ikke desto mindre er det et utroligt vigtigt fokuspunkt. En god relation mellem elever og lærere, skaber et trygt læringsmiljø, hvor eleverne tør deltage aktivt. Det bidrager til den sociale såvel som den faglige trivsel i klassen. En andel del af relationen drejer sig i høj grad om lærerens evne til at give og modtage feedback. Det er omdrejningspunktet for en god undervisning, hvor alle parter er en del af processen.

Sådan rådgiver vi

Når du ringer ind til Elevtelefonen, er det en af vores mange frivillige rådgivere der tager telefonen. Vores rådgivning er anonym, hvilket betyder at du ikke behøver at fortælle hvad du hedder.

Elevtelefonen er en rådgivningslinje, hvilket betyder at vi ikke kan give dig en løsning på dit problem, men at vi meget gerne vil hjælpe dig med at finde en.

Vi rådgiver efter en model, der lægger vægt på anerkendelse. For os er det vigtigt at vi i rådgivningen anerkender at problemet er der, men at der også findes en løsning. På den måde bevæger vi os fremad i stedet for at blive ved problemet.

Vores rådgivere er alle lige gået ud af grundskolen, og er derfor fulde af inspiration fra deres egen skolegang.

3 tips til lærerrelationer

  1. Snak med jeres lærer – Der kan ofte ske misforståelser, så hvis du føler at din lærer har opført sig uretfærdigt, kan det være en idé at fortælle det til din lærer. Måske tænkte læreren ikke over at det ikke var fair?
  2. Snak pænt – Det skaber god stemning, og samtidig kan det være med til at få jeres lærer til at lytte mere til jer.
  3. Snak med de andre lærere – Hvis i føler jeres lærer er unfair, kan det være en idé at fortælle det til nogen af de andre lærere I har. Måske de vil hjælpe jer med at tale med jeres lærer?