Mobning er noget alt for mange elever oplever i deres hverdag. Vi hører mange varierende historier, og mobning kan have både fysisk og psykisk karakter. Ingen af delene er selvfølgelig i orden, og det er vigtigt at der bliver taget hånd om problemerne. Det vil vi gennem vores rådgivning gerne gøre alt for bliver til virkelighed.

Danske Skoleelever arbejder generelt meget med mobning, da det ligger mange elever på sinde. En ting vi hører igen og igen, er desværre fortællinger om et system, der ikke håndterer mobning hurtigt og effektivt nok. Det kan være klassekammerater, lærere, skoleledere eller forældre der ser problemet for sent, og reagerer endnu senere. Derfor er det vigtigt at vi får stillet de ressourcepersoner, som er omkring eleverne, til ansvar. Det har vi, hos Danske Skoleelever, blandt andet arbejdet sammen med ministeriet om at få til at ske. Mere konkret betyder dét, at der snart vil blive udformet et klageorgan, der gør at elever og deres forældre kan få ekstern hjælp når det virkelig brænder på. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at der bliver et sikkerhedsnet for dem, der ikke føler sig ordentligt håndteret af systemet.

Viden på området

Den årlige trivselsmåling foretaget af Undervisningsministeriet, viser år efter år bekymrende høje mobningstal. Tallet for mobbeofre falder heldigvis, men hver femte danske skoleelever har stadig oplevet mobning i deres skolegang. Det er 20% for mange. Desuden viser trivselsmålingerne også at flere elever er fraværende fra skolen, grundet dårlig social trivsel. Blot en af de ting, der ligger i periferien af mobning, som vi også skal blive bedre til at håndtere.

3 tips til at undgå mobning

  1. Sig fra – Nogen er slet ikke klar over, at det de siger eller gør, kan være sårende over for andre. Derfor er det vigtigt at sige fra.
  2. Sig det til en voksen – Det er vigtigt at du har en voksen der kan hjælpe dig, hvis du føler dig mobbet.
  3. Gør en klasseindsats – Mobning er tit en ting der sker i en klasse. Derfor er det også et godt sted at starte med at ændre mobbekulturen.