I 2013 blev, Center For Elevrådgivning (CFE), der skal drive Elevtelefonen, oprettet af Danske Skoleelever. Midlerne til elevrådgivningen blev afsat i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2013 mellem Enhedslisten og regeringen. Med DSEs store erfaring på skole-elevområdet og elev til elev-rådgivningen ønsker vi, at dette center skal være et sted, hvor skoleelever i Danmark kan søge hen, når de står i situationer, de ikke kan overskue og blot har brug for vejledning. 

Formålet med Danske Skoleelevers Center For Elevrådgivningen er, at eleverne skal kunne søge råd til at løse større og mindre problemer i forbindelse med deres skolegang. Centret ønsker derfor at yde den bedste rådgivning til skoleelever og vejlede om alt der sker, fra de går ind på skolens område om morgenen, til de forlader det om eftermiddagen. Med Elevtelefonens oprettelse er det vores store ønske at sikre den bedst mulige betjening af de henvendelser vi modtager. Her tænker vi både på de konkrete henvendelser, men også sikre en kvalificering af de unge frivillige rådgivere, som skal tage imod opkald og lignende. 

I 2013 blev, Center For Elevrådgivning (CFE), der skal drive Elevtelefonen, oprettet af Danske Skoleelever. Midlerne til elevrådgivningen blev afsat i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2013 mellem Enhedslisten og regeringen. Med DSEs store erfaring på skole-elevområdet og elev til elev-rådgivningen ønsker vi, at dette center skal være et sted, hvor skoleelever i Danmark kan søge hen, når de står i situationer, de ikke kan overskue og blot har brug for vejledning. 

Formålet med Danske Skoleelevers Center For Elevrådgivningen er, at eleverne skal kunne søge råd til at løse større og mindre problemer i forbindelse med deres skolegang. Centret ønsker derfor at yde den bedste rådgivning til skoleelever og vejlede om alt der sker, fra de går ind på skolens område om morgenen, til de forlader det om eftermiddagen. Med Elevtelefonens oprettelse er det vores store ønske at sikre den bedst mulige betjening af de henvendelser vi modtager. Her tænker vi både på de konkrete henvendelser, men også sikre en kvalificering af de unge frivillige rådgivere, som skal tage imod opkald og lignende. 

Elevtelefonen og videnscenter 

Center For Elevrådgivning ønsker, foruden at yde den bedste rådgivning til de danske skoleelever, også at indsamle viden omkring emner og problemstillinger på skoleområdet. Derfor arbejder CFE inden for to overordnede områder: 

Elevtelefonen og videnscenter 

Center For Elevrådgivning ønsker, foruden at yde den bedste rådgivning til de danske skoleelever, også at indsamle viden omkring emner og problemstillinger på skoleområdet. Derfor arbejder CFE inden for to overordnede områder: 

Elevpanelet:

  • Det primære område er at indsamle data fra grundskoleelever over 13 år, vha. et spørgeskema.  
  • Det sekundære er at videre formidle denne information. Både til Danske Skoleelevers formand, som varetager grundskoleelevernes interesser. Men også til den almene skoleelev og fagligt personale