I 2013 blev, Center For Elevrådgivning (CFE), der skal drive Elevtelefonen, oprettet af Danske Skoleelever. Midlerne til elevrådgivningen blev afsat i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2013 mellem Enhedslisten og regeringen. Med DSEs store erfaring på skole-elevområdet og elev til elev-rådgivningen ønsker vi, at dette center skal være et sted, hvor skoleelever i Danmark kan søge hen, når de står i situationer, de ikke kan overskue og blot har brug for vejledning. 

Formålet med Danske Skoleelevers Center For Elevrådgivningen er, at eleverne skal kunne søge råd til at løse større og mindre problemer i forbindelse med deres skolegang. Centret ønsker derfor at yde den bedste rådgivning til skoleelever og vejlede om alt der sker, fra de går ind på skolens område om morgenen, til de forlader det om eftermiddagen. Med Elevtelefonens oprettelse er det vores store ønske at sikre den bedst mulige betjening af de henvendelser vi modtager. Her tænker vi både på de konkrete henvendelser, men også sikre en kvalificering af de unge frivillige rådgivere, som skal tage imod opkald og lignende. 

Undervisningsmiljø

På elevtelefonen kan vi rådgive hvordan man kan forbedre undervisningsmiljøet på sin skole. Men inden man kan komme i gang med det, er det måske rart at vide hvad undervisningsmiljø egentligt betyder. 

Ordet miljø er ekstremt populært, men hvad betyder det ord som vi ser næsten hver dag? 

Når man ser ordet miljø, tænker de fleste med det samme på noget med klima, eller økologi. Men ordet miljø er faktisk et langt større begreb end det.  

Ordet miljø dækker over både fysiske omgivelser og betingelser som mennesker lever under herunder menneskeskabte rammer som fx arkitektur og boligindretning. Men miljø betyder også personlige, sociale og samfundsmæssige sammenhænge som mennesker indgår i, og som udgør rammen for deres tilværelse bl.a. de personkredse som man færdes i.  

Så når man taler om ordet miljø, så dækker det over både de fysiske betingelser (hvad vi har omkring os), de æstetiske betingelser (arkitektur og indretning) samt de psykiske betingelser (hvem vi er sammen med og hvordan vi har det). 

Ordet undervisningsmiljø omhandler altså disse betingelser når der er tale om undervisningen på en skole.  

Rådgivning om undervisningsmiljø

Med elevtelefonen tilbyder vi elev-til-elev rådgivning på hvad man kan gøre for at forbedre undervisningsmiljøet på sin skole. 

Vi rådgiver både omkring hvordan man som individ kan være med til at sikre eller forbedre undervisningsmiljøet, men giver også rådgivning til hvordan et elevråd kan være med til at starte initiativer, som kan forbedre trivslen og undervisningsmiljøet på en skole. 

Vores rådgivere har gennemgået uddannelse og træning i hvordan man kan være med til at forbedre undervisningsmiljøet på en skole, om det så handler om det fysiske, psykiske eller æstetiske på en skole.  

På elevtelefonen kan man bl.a. få råd til hvordan man går i en konstruktiv dialog med sin lærer eller skoleleder for at gennemføre initiativer, der kan være med til at forbedre undervisningsmiljøet på jeres skole.    

Undervisningsmiljø og trivsel

At man trives i skolen, er et helt centralt element i undervisning. Faktisk så vigtig at man hvert år måler trivslen blandt eleverne på alle skoler. Hvert tredje år undersøger skolen også undervisningsmiljøet som en del af trivselsmålingen.  

Der er altså ingen tvivl om at trivsel og undervisningsmiljøet hænger sammen. Hvis man har god trivsel, er undervisningsmiljøet godt, og hvis man har et godt undervisningsmiljø, bliver trivslen også bedre.  

Når du bruger så mange timer af din dag i skolen, så skal det også være rart at være der. Derfor er det så megavigtigt at undervisningsmiljøet er godt.  

Hvad er et undervisningsmiljø?

Undervisningsmiljøet på en skole er de fysiske, psykiske og æstetiske elementer, der påvirker skoledagen for eleverne.  

Beskidte toiletter, dårlige stole, mangel på fællesskab i en klasse, dårligt forhold til sine lærerne, præstationspres, dårlige lokaler og mere har stor effekt på om undervisningen og skoledagen bliver god.  

Den daglige trivsel er derfor afhængig af at man har et godt undervisningsmiljø, og det er, ved lov, en ret man som elev har, at undervisningsmiljøet skal være godt.  

Eleverne skal være med til at sikre at de problematikker, der påvirker deres undervisningsmiljø bliver belyst og medvirke til at de bliver løst, så alle trives på skolen. 

Elevtelefonen og videnscenter 

Center For Elevrådgivning ønsker, foruden at yde den bedste rådgivning til de danske skoleelever, også at indsamle viden omkring emner og problemstillinger på skoleområdet. Derfor arbejder CFE inden for to overordnede områder: 

  Det fysiske undervisningsmiljø  Det psykiske undervisningsmiljø  Det æstetiske undervisningsmiljø 
Hvad er det  Alle de ting som har fysisk effekt på undervisningen.  

 

Hvordan noget er… 

 

Alle de ting som har en psykisk effekt på undervisningen.  

 

Hvordan noget påvirker vores humør… 

Alle de ting som påvirker os med hvordan det ser ud.  

 

Hvordan noget er indrettet… 

Eksempler  Rengøring af toiletter 

Borde og stole 

Temperatur i klassen 

Belysning 

Støj  

Kammerater/venner 

Elev-lære relationer 

Gode frikvarter 

Medbestemmelse/ansvar 

Føle sig hørt 

Udsmykning af skole/klasse 

Indretning af grupperum 

Farver på væggene 

Hyggeligt bibliotek 

Fed skolegård  

Undervisningsmiljø og elevinddragelse

Når det handler om undervisningsmiljøet, kan man på en skole ofte have tendens til at glemme hvem der reelt ved mest omkring undervisningsmiljøet – Nemlig eleverne. Det er jer, der bruger det meste af jeres dag i skolens rammer, og derfor jer der bedst kan komme med forslag til at forbedre undervisningsmiljøet.  

Det er derfor vigtigt at man som elev bliver hørt og inddraget i hvilke beslutninger der tages omkring undervisningsmiljøet.