Få gode tips og tricks omkring din afgangseksamen.

I dag foregår størstedelen af vores kommunikation digitalt, hvilket også har gjort digitalmobning til et stigende problem.

Få mere viden om elevinddragelse, og hvordan du som elev kan blive mere inddraget i din undervisning.

Hvilke rettigheder har du som elevråd. eller bare helt normal elev?

Hvad kan elevrådet arbejde med i løbet af et skoleår?

Hvordan er man en god klassekammerat, og hvad kan man forvente af sine klassekammerater?

Synes du, at din lærer er uretfærdig i forhold til lektier og karakterer, eller at du ikke bliver hørt og anderkendt ordentligt af dem?

Mobning er noget alt for mange elever oplever i deres hverdag. Vi hører mange varierende historier, og mobning kan have både fysisk og psykisk karakter.

At skabe god trivsel i en klasse, er ikke altid så nemt som det lyder. God klassetrivsel har imidlertid afgørende betydning for dig og dine klassekamerater.

Mange gør brug af UU-vejledningen, når de skal vælge ungdomsuddannelser, men er du stadig i tvivl?

Mange gør brug af UU-vejledningen, når de skal vælge ungdomsuddannelser, men er du stadig i tvivl?