Elevrettigheder

Kontakt Elevtelefonen og få mere information om dine elevrettigheder

Elevrettigheder er et stort område. Har du derfor spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Elevtelefonen. Vores dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe.

Elevrettigheder spænder over alt fra FN’s Børnekonvention, til elevrådsbekendtgørelsen. I disse forskellige love, konventioner og bekendtgørelser, står nogle af de rettigheder stadfastet, som du har i dagens Danmark.

Der er fx retten til inddragelse, som står beskrevet i Folkeskoleloven. Eller retten til gratis undervisningsmidler. Retten til et godt undervisningsmiljø, gennem Undervisningsmiljøloven – og meget andet.

Derudover er alle folkeskoler underlagt en masse forskellige love, der påvirker hvordan man kan drive en skole. Herunder står der også en masse om elevernes rettigheder i forskellige sammenhænge. Det er imidlertid ikke noget de fleste elever kender ret meget til. Vi har derfor samlet lidt information til dig om elev rettigheder nederst på denne side. Ring endelig til Elevtelefonen, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere om elev rettigheder. Viden er det første skridt i den rigtige retning.

Manglende information om elevrettigheder

Det er de færreste elever der kender til deres elev rettigheder. Det har analyseinstituttet Gallup og UNICEF Danmark lavet en stor undersøgelse om, hvor de spurgte et stort antal 12-16-årige. Her viste det sig at det kun var hver femte elev, som kendte til børns rettigheder i generelle termer. Lige knap halvdelen af de adspurgte børn kendte slet ikke til børns rettigheder. Det er kort sagt for dårligt, hvilket vi hos Elevtelefonen gerne vil ændre.

Elevtelefonen kender dine elevrettigheder

Hos Elevtelefonen rådgiver vi ofte om elevernes rettigheder. Vores unge rådgivere ved en masse om dine elev rettigheder, og kan hjælpe dig med at forstå vigtigheden af dem. Så har du spørgsmål, så spørg endelig løs.

Elevtelefonen er en 100% anonym rådgivningslinje. Det betyder, at du ikke behøver angive dit navn eller din bopæl. Derudover behandler vi også din henvendelse fortroligt.

Når du ringer til Elevtelefonen, er det én af vores mange unge rådgivere, der tager telefonen. Unge som ved hvordan det er at være barn i dagens Danmark, og som både lytter og rådgiver med hjertet på rette sted. Vi kan ikke løse dine problemer for dig, men vi kan hjælpe dig med at finde en god løsning, som du er tryg ved.

Elevrettigheder: Børnekonventionen

Alle danske børn under 18 år er beskyttede af FNs internationale børnekonvention – Det har vi skrevet under på i Danmark. Børnekonventionen sikrer bl.a. din ret til gratis skolegang, og dermed din ret til uddannelse. Du har ligeledes ytringsfrihed, og ret til at blive hørt i sager, der omhandler dig selv. Skal din lærer fx lægge en plan for din læring, har du ret til at blive hørt. Det gælder uanset om du er elev på en folkeskole eller på en privat skole. Hos Elevtelefonen taler vi indimellem med elever fra privatskoler som måske er blevet bortvist, uden at de har kunne tale deres sag. Det er imidlertid ikke lovligt, hvilket du kan læse mere om her.

Retten til at blive hørt er også en del af Folkeskoleloven og ytringsfriheden, ligesom retten til gratis undervisning, som også er en del af Grundloven.

Elevrettigheder: Undervisningsmiljøloven

Du har som elev ret til et godt undervisningsmiljø. Det er undervisningsmiljøloven med til at sikre. Det betyder, at undervisningen altid skal forløbe på forsvarlig vis – både i forhold til din sikkerhed og sundhed. Undervisningsmiljøet skal understøtte læringen og din udvikling positivt. Der er dermed ikke kun tale om de fysiske rammer. Du skal også have det godt psykisk.

Rigtig mange ting spiller ind, for at du får et sundt undervisningsmiljø. Er der for meget støj, dårlig belysning eller andet der forstyrrer din indlæring, kan undervisningsmiljøloven sikrer dig og dine klassekammerater bedre vilkår. Hos Elevtelefonen har vi fx haft flere opkald fra elever, der synes at toiletterne på deres skoler er så ulækre, at de nægter at gå på toilettet i skoletiden. Det kan påvirke elevernes trivsel og helbred negativt. Kontakt derfor Elevtelefonen og få råd og vejledning til, hvordan I kommer problemet til livs.

Elevrettigheder: Trivselserklæringen

Trivselserklæringen er blevet til i kampen mod mobning. Her understrejes det, at elever har ret til sund trivsel i klasserne, og at du ydermere har ret til en barndom fri for mobning. Erklæringen er underskrevet af elevernes, lærernes, ledernes, pædagogernes, forældrenes og politikernes organisationer. Du kan læse mere om mobning her.

Elevrettigheder: Folkeskoleloven

Folkeskoleloven er med til at sikre dine demokratiske rettigheder på skolen. Her står bl.a. beskrevet at eleverne har ret til at have et elevråd på skolen, hvis din skole har klasser over 4. klassetrin. Når det handler om din ret til medbestemmelse i forhold til undervisningen, er det også folkeskoleloven der sikrer dig. Det er ligeledes folkeskoleloven som sikrer, at den kommune du bor i, sørger for gratis transport, hvis du bor meget langt væk fra områdets driftsskole.

Derudover skal undervisningsmidler også stilles gratis til rådighed. Har du behov for specialundervisning, er folkeskoleloven også med til at sikre at du får det.

Sidst, men ikke mindst, fremgår det også af folkeskoleloven, at vi i Danmark har et klasseloft på 28 elever. På mange skoler overholder man ikke den regel, hvilket kan forringe kvaliteten af undervisningen. Der er simpelthen ikke nok tid til den enkelte elev. Her kan folkeskoleloven hjælpe dig og dine klassekammerater med at tydeliggøre jeres rettigheder som elever.

 

* Note til teksten: Ordet elevrettigheder er både skrevet korrekt, men også delt i to. Det skyldes at flere elever søger på elev rettigheder, frem for på det korrekte elevrettigheder. Vi beklager den bevidste fejl, som til gengæld sikrer, at vi når ud til flere elever.

Kontakt Elevtelefonen og få mere information om dine elevrettigheder

Elevrettigheder er et stort område. Har du derfor spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Elevtelefonen. Vores dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe.

Elevrettigheder spænder over alt fra FN’s Børnekonvention, til elevrådsbekendtgørelsen. I disse forskellige love, konventioner og bekendtgørelser, står nogle af de rettigheder stadfastet, som du har i dagens Danmark.

Der er fx retten til inddragelse, som står beskrevet i Folkeskoleloven. Eller retten til gratis undervisningsmidler. Retten til et godt undervisningsmiljø, gennem Undervisningsmiljøloven – og meget andet.

Derudover er alle folkeskoler underlagt en masse forskellige love, der påvirker hvordan man kan drive en skole. Herunder står der også en masse om elevernes rettigheder i forskellige sammenhænge. Det er imidlertid ikke noget de fleste elever kender ret meget til. Vi har derfor samlet lidt information til dig om elev rettigheder nederst på denne side. Ring endelig til Elevtelefonen, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere om elev rettigheder. Viden er det første skridt i den rigtige retning.

Manglende information om elevrettigheder

Det er de færreste elever der kender til deres elev rettigheder. Det har analyseinstituttet Gallup og UNICEF Danmark lavet en stor undersøgelse om, hvor de spurgte et stort antal 12-16-årige. Her viste det sig at det kun var hver femte elev, som kendte til børns rettigheder i generelle termer. Lige knap halvdelen af de adspurgte børn kendte slet ikke til børns rettigheder. Det er kort sagt for dårligt, hvilket vi hos Elevtelefonen gerne vil ændre.

Elevtelefonen kender dine elevrettigheder

Hos Elevtelefonen rådgiver vi ofte om elevernes rettigheder. Vores unge rådgivere ved en masse om dine elev rettigheder, og kan hjælpe dig med at forstå vigtigheden af dem. Så har du spørgsmål, så spørg endelig løs.

Elevtelefonen er en 100% anonym rådgivningslinje. Det betyder, at du ikke behøver angive dit navn eller din bopæl. Derudover behandler vi også din henvendelse fortroligt.

Når du ringer til Elevtelefonen, er det én af vores mange unge rådgivere, der tager telefonen. Unge som ved hvordan det er at være barn i dagens Danmark, og som både lytter og rådgiver med hjertet på rette sted. Vi kan ikke løse dine problemer for dig, men vi kan hjælpe dig med at finde en god løsning, som du er tryg ved.

Elevrettigheder: Børnekonventionen

Alle danske børn under 18 år er beskyttede af FNs internationale børnekonvention – Det har vi skrevet under på i Danmark. Børnekonventionen sikrer bl.a. din ret til gratis skolegang, og dermed din ret til uddannelse. Du har ligeledes ytringsfrihed, og ret til at blive hørt i sager, der omhandler dig selv. Skal din lærer fx lægge en plan for din læring, har du ret til at blive hørt. Det gælder uanset om du er elev på en folkeskole eller på en privat skole. Hos Elevtelefonen taler vi indimellem med elever fra privatskoler som måske er blevet bortvist, uden at de har kunne tale deres sag. Det er imidlertid ikke lovligt, hvilket du kan læse mere om her.

Retten til at blive hørt er også en del af Folkeskoleloven og ytringsfriheden, ligesom retten til gratis undervisning, som også er en del af Grundloven.

Elevrettigheder: Undervisningsmiljøloven

Du har som elev ret til et godt undervisningsmiljø. Det er undervisningsmiljøloven med til at sikre. Det betyder, at undervisningen altid skal forløbe på forsvarlig vis – både i forhold til din sikkerhed og sundhed. Undervisningsmiljøet skal understøtte læringen og din udvikling positivt. Der er dermed ikke kun tale om de fysiske rammer. Du skal også have det godt psykisk.

Rigtig mange ting spiller ind, for at du får et sundt undervisningsmiljø. Er der for meget støj, dårlig belysning eller andet der forstyrrer din indlæring, kan undervisningsmiljøloven sikrer dig og dine klassekammerater bedre vilkår. Hos Elevtelefonen har vi fx haft flere opkald fra elever, der synes at toiletterne på deres skoler er så ulækre, at de nægter at gå på toilettet i skoletiden. Det kan påvirke elevernes trivsel og helbred negativt. Kontakt derfor Elevtelefonen og få råd og vejledning til, hvordan I kommer problemet til livs.

Elevrettigheder: Trivselserklæringen

Trivselserklæringen er blevet til i kampen mod mobning. Her understrejes det, at elever har ret til sund trivsel i klasserne, og at du ydermere har ret til en barndom fri for mobning. Erklæringen er underskrevet af elevernes, lærernes, ledernes, pædagogernes, forældrenes og politikernes organisationer. Du kan læse mere om mobning her.

Elevrettigheder: Folkeskoleloven

Folkeskoleloven er med til at sikre dine demokratiske rettigheder på skolen. Her står bl.a. beskrevet at eleverne har ret til at have et elevråd på skolen, hvis din skole har klasser over 4. klassetrin. Når det handler om din ret til medbestemmelse i forhold til undervisningen, er det også folkeskoleloven der sikrer dig. Det er ligeledes folkeskoleloven som sikrer, at den kommune du bor i, sørger for gratis transport, hvis du bor meget langt væk fra områdets driftsskole.

Derudover skal undervisningsmidler også stilles gratis til rådighed. Har du behov for specialundervisning, er folkeskoleloven også med til at sikre at du får det.

Sidst, men ikke mindst, fremgår det også af folkeskoleloven, at vi i Danmark har et klasseloft på 28 elever. På mange skoler overholder man ikke den regel, hvilket kan forringe kvaliteten af undervisningen. Der er simpelthen ikke nok tid til den enkelte elev. Her kan folkeskoleloven hjælpe dig og dine klassekammerater med at tydeliggøre jeres rettigheder som elever.

 

* Note til teksten: Ordet elevrettigheder er både skrevet korrekt, men også delt i to. Det skyldes at flere elever søger på elev rettigheder, frem for på det korrekte elevrettigheder. Vi beklager den bevidste fejl, som til gengæld sikrer, at vi når ud til flere elever.