Mobning handler ikke kun om den der bliver mobbet og mobberen – det handler om at man indgår i et utrygt fællesskab, hvor der ikke er tillid og tolerance overfor hinanden. Elever kan opleve at blive mobbet en dag, og selv være med til at udelukke nogen fra fællesskabet en anden dag. Mange elever gør det, fordi de selv er bange for at blive ekskluderet, og der skal derfor arbejdes med hele klassen. Der er altså intet i vejen med den der bliver mobbet, men alle i klassen 

Mobning

Mobning handler ikke kun om den der bliver mobbet og mobberen – det handler om at man indgår i et utrygt fællesskab, hvor der ikke er tillid og tolerance overfor hinanden. Elever kan opleve at blive mobbet en dag, og selv være med til at udelukke nogen fra fællesskabet en anden dag. Mange elever gør det, fordi de selv er bange for at blive ekskluderet, og der skal derfor arbejdes med hele klassen. Der er altså intet i vejen med den der bliver mobbet, men alle i klassen 

3 Gode Tips

Sig fra

Nogen er slet ikke klar over, at det de siger eller gør, kan være sårende over for andre. Derfor er det vigtigt at sige fra. 

Sig det til en voksen

Det er vigtigt, at du har en voksen, der kan hjælpe dig, hvis du føler dig mobbet. 

Gør en klasseindsats

Mobning er tit en ting der sker i en klasse. Derfor er det også et godt sted at starte med at ændre mobbekulturen. 

Sig fra

Nogen er slet ikke klar over, at det de siger eller gør, kan være sårende over for andre. Derfor er det vigtigt at sige fra. 

Sig det til en voksen

Det er vigtigt, at du har en voksen, der kan hjælpe dig, hvis du føler dig mobbet. 

Gør en klasseindsats

Mobning er tit en ting der sker i en klasse. Derfor er det også et godt sted at starte med at ændre mobbekulturen. 

Den årlige trivselsmåling foretaget af Undervisningsministeriet, viser år efter år bekymrende høje mobningstal. Tallet for mobbeofre falder heldigvis, men hver femte danske skoleelever har stadig oplevet mobning i deres skolegang. Det er 20 % for mange. Desuden viser trivselsmålingerne også at flere elever er fraværende fra skolen, grundet dårlig social trivsel. Det kan man som klasse heldigvis ændre på.  

Vi hører mange varierende historier, og mobning kan have både fysisk og psykisk karakter. Ingen af delene er selvfølgelig i orden, og det er vigtigt at der bliver taget hånd om problemerne. Det vil vi gennem vores rådgivning gerne gøre alt for bliver til virkelighed. 

Der er de seneste år kommet et klageorgan til, hvor man som elev eller forældre kan klage, hvis man ikke finder at skolen og lærerne hjælper med at få bugt med mobningen. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at der bliver et sikkerhedsnet for dem, der ikke føler sig ordentligt håndteret af systemet. Klageorganet hedder Den Nationale Klageinstans mod Mobning. 

Den årlige trivselsmåling foretaget af Undervisningsministeriet, viser år efter år bekymrende høje mobningstal. Tallet for mobbeofre falder heldigvis, men hver femte danske skoleelever har stadig oplevet mobning i deres skolegang. Det er 20 % for mange. Desuden viser trivselsmålingerne også at flere elever er fraværende fra skolen, grundet dårlig social trivsel. Det kan man som klasse heldigvis ændre på.  

Vi hører mange varierende historier, og mobning kan have både fysisk og psykisk karakter. Ingen af delene er selvfølgelig i orden, og det er vigtigt at der bliver taget hånd om problemerne. Det vil vi gennem vores rådgivning gerne gøre alt for bliver til virkelighed. 

Der er de seneste år kommet et klageorgan til, hvor man som elev eller forældre kan klage, hvis man ikke finder at skolen og lærerne hjælper med at få bugt med mobningen. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at der bliver et sikkerhedsnet for dem, der ikke føler sig ordentligt håndteret af systemet. Klageorganet hedder Den Nationale Klageinstans mod Mobning