ANONYMITET OG TAVSHEDSPLIGT

NÅR DU RINGER TIL ELEVTELEFONEN, ER DU SOM UDGANGSPUNKT ALTID ANONYM. DET BETYDER, AT DU KAN RINGE TIL ELEVTELEFONEN UDEN AT FORTÆLLE OS, HVAD DU HEDDER, HVOR DU BOR OG GÅR I SKOLE. VI BEHØVER IKKE AT KENDE DINE PERSONOPLYSNINGER FOR AT KUNNE VEJLEDE OG SNAKKE MED DIG. NOGLE GANGE KAN DET VÆRE EN FORDEL AT KENDE DIN ALDER, OG HVILKEN LANDSDEL/KOMMUNE DU BOR I, MEN DET ER ALDRIG ET KRAV.

DET ER UTROLIGT VIGTIGT, AT DU FØLER DIG TRYG VED AT RINGE TIL ELEVTELEFONEN, HVORFOR VI SELVFØLGELIGT LEVER OP TIL DE LOVSMÆSSIGE KRAV OM TAVSHEDSPLIGT. DET BETYDER, AT DIN SAMTALE MED DE FRIVILLIGE ER FORTROLIG OG IKKE BLIVER FORTALT VIDERE TIL NOGEN UDENFOR ELEVTELEFONEN. DER ER DOG FÅ UNDTAGELSER, HVIS DER ER EN ALVORLIG BEKYMRING FOR DIN ELLER ET ANDET BARN OG/ELLER UNGS SIKKERHED. I SÅDANNE TILFÆLDE, ER DE FRIVILLIGE FORPLIGTEDE TIL AT VIDEREGIVE DEN NØDVENDIGE INFORMATION, SÅ PROFESSIONELLE VOKSNE KAN TILBYDE DEN RIGTIGE HJÆLP. DE FRIVILLIGE ER DESUDEN FORPLIGTEDE TIL AT VIDEREGIVE INFORMATION, HVIS DE ER ALVORLIGT BEKYMREDE FOR ET BARNS TRIVSEL OG/ELLER UDVIKLING.